WWFT

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).