Voor kopers:

• Houd 1,5 meter afstand.

• Schud geen handen.

• Handel zaken indien mogelijk digitaal of telefonisch af.

• Maak eerst een afspraak voordat je langs gaat bij een makelaarskantoor.

• Kom met maximaal 2 personen op afspraak of bezichtiging.

• Raak tijdens bezichtigingen zo min mogelijk aan, de makelaar opent alle deuren.

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus,

niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) en zeg afspraken in jouw huis af.

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of

benauwdheidsklachten en zeg afspraken in jouw huis af.

• Volg altijd de aanwijzingen van de makelaar en taxateur.

Voor verkopers:

• Houd 1,5 meter afstand.

• Schud geen handen.

• Handel zaken zo veel mogelijk digitaal of telefonisch af.

• Maak eerst een afspraak voordat je langs gaat bij een makelaarskantoor.

• Zorg dat er niemand thuis is tijdens bezichtigingen en de eindinspectie. Wat de

fotosessie betreft, wordt de fotograaf begeleid door maximaal 1 andere persoon, bij

voorkeur alleen de verkoper of, indien niet anders mogelijk, de makelaar.

• Laat de taxateur alleen door het huis lopen.

• Zeg de afspraak met de makelaar of taxateur af als je een van de volgende klachten

hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).

• Zeg de afspraak met de makelaar of taxateur af als iemand in jouw huis koorts heeft

(vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

• Volg altijd de aanwijzingen van de makelaar en taxateur.