AVG verklaring

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Groenendael Makerlaardij B.V. het AVG-programma geheel of gedeeltelijk heeft doorlopen. 

Groenendael Makerlaardij B.V. verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Groenendael Makerlaardij B.V. heeft doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de situatie.


Groenendael Makerlaardij B.V. begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten controleren en updaten.


Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Groenendael Makerlaardij B.V. kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Groenendael Makerlaardij B.V. zijn te vinden op de volgende pagina('s) van deze verklaring.


Aldus opgemaakt te Gorinchem, d.d. 16-12-2022, door Stichting AVG voor Verenigingen gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

Lees de volledige privacyverklaring hier.