MAKKELIJKER EEN LAADPAAL DOOR SUBSIDIE EN VEREENVOUDIGING REGELS VVE

07 oktober 2021

Veel mensen willen graag een laadpunt op hun parkeergelegenheid, maar lopen tegen verschillende problemen aan wanneer ze dit met hun VvE willen regelen. Hoe en waar doe je dat bijvoorbeeld in een parkeergarage? Wat is de beste optie en wat is een eerlijke verdeling van de kosten? Hoe kan het veilig, ook in geval van brand? Een goed plan voor de langere termijn maakt daarbij het verschil, en scheelt onnodig uitzoekwerk en kosten voor mensen.

Subsidie voor 75% van de kosten Om VvE’s te helpen met deze keuze, kunnen zij vanaf nu subsidie krijgen voor een advies van een deskundige. Via de SEEH-regeling kunnen zij 75% van de kosten terugkrijgen, met een maximum van € 1.500. In het advies moeten in elk geval de antwoorden op bovenstaande vragen aan de orde komen.

Aanvragen kunnen vanaf januari 2022 worden ingediend, met terugwerkende kracht naar 6 oktober 2021. Staatssecretaris Van Weyenberg trekt hier in totaal € 900.000 voor uit.

Zo’n 1,2 miljoen woningen in Nederland maken deel uit van een VvE, dat is ongeveer 17% van alle woningen. 

Regelgeving eenvoudiger Naast het bieden van een subsidie werkt het kabinet aan het vereenvoudigen van regelgeving, zodat individuele appartementseigenaren straks makkelijker kunnen besluiten een oplaadpunt aan te leggen op hun eigen privé-parkeervak of op de gemeenschappelijke parkeergelegenheid.

Nu is daar nog een meerderheidsbesluit van de VvE voor nodig. Straks volstaat het indien individuele appartementseigenaren aan de andere VvE-leden melden dat zij een oplaadpunt willen plaatsen, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, onder meer op het gebied van de (brand)veiligheid. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de wetgeving is voorlopig voorzien met ingang van 1 juli 2023.


Terug naar overzicht