Hypotheek en financiering wijzigingen 2018

28 december 2017

Hypotheek en financiering wijzigingen 2018

Hypotheek en financiering wijzigingen

Hypotheekrenteaftrek daalt van 50% naar 49,5% in 2018 In 2017 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken met 0,5%-punt. Het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, daalt in 2018 van 50% naar 49,5%. 

Loan-to-Value daalt naar 100% in 2018 De Loan-to-Value (LTV) daalt per 1 januari 2018 van 101% naar 100%. Kopers kunnen in 2018 een hypotheek afsluiten tot maximaal 100% van de waarde van hun woning. 

NHG-grens naar € 265.000 in 2018 Vanaf 1 januari 2018 stijgt de NHG-kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen van € 245.000 naar € 265.000. Dit is ruim 8% hoger dan in 2017 en is het resultaat van de verhoging van de gemiddelde woningprijs. 

LTV en NHG bij energiebesparende maatregelen Voor de financiering van energiebesparende maatregelen voor de eigen woning kan extra worden geleend tot 106% van de waarde van de woning. Deze uitzondering is bedoeld om investeringen in energiebesparende maatregelen of een energiezuinige woning te stimuleren. Voor woningen waarbij geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG-kostengrens naar maximaal € 280.900 (€ 265.000,- x 106%). De mogelijkheid om extra te lenen voor zeer energiezuinige woningen is verbreed, dit geldt niet alleen maar voor nul-op-de-meter woningen.  Onder energiebesparende voorzieningen wordt verstaan: een HR ketel, spouwmuur-, dak-, leiding- vloerisolatie, HR++ beglazing, energiezuinige kozijnen en/of deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, energiezuinige ventilatie inclusief hoog rendement ventilatoren, een warmtepomp, warmteterugwinning, een zonneboiler, zonnecellen of een combinatie hiervan. 

Inkomen partner telt mee voor 70% in 2018 Bij het bepalen van het financieringslastpercentage in 2018 wordt voor tweeverdieners het inkomen van de minst verdienende partner voor 70% meegeteld. In 2017 is dat nog 60%. De komende jaren zal dit percentage verder stijgen naar uiteindelijk 100%.

Werkelijke rentepercentages Bij hypotheken die korter lopen dan 10 jaar en die volledig worden afgelost binnen de rentevaste periode, kan voortaan gewerkt worden met de werkelijke rentepercentages i.p.v. met een toetsrente van 5%. Vooral voor ouderen die bij naderend pensioen een leningdeel versneld willen aflossen biedt dit meer mogelijkheden. 

Hypotheekrente over restschulden niet langer fiscaal aftrekbaar In 2017 is het nog mogelijk om de rente over meegefinancierde restschulden 15 jaar lang fiscaal af te trekken. Deze tijdelijke maatregel loopt af op 1 januari 2018. 

Schenkingsvrijstelling van maximaal € 100.000 kan doorwerken in 2018  Per 1 januari 2017 is de eenmalige schenkingsvrijstelling omhooggegaan van € 53.016 naar € 100.000. De schenkingsvrijstelling geldt voor: •    de aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning;  •    de aflossing van de eigenwoningschuld;  •    de aflossing van een restschuld van de verkochte eigen woning;  •    de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming. Er geldt een leeftijdscriterium: de ontvanger moet op het moment dat de schenking tot stand komt tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Er hoeft geen sprake te zijn van een ouder-kind relatie. De schenking mag worden verspreid over drie achtereenvolgende jaren (2017, 2018 en 2019). De ontvanger moet in het laatste jaar jonger zijn dan 40 jaar. De schenkingen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het jaar van de eerste schenking zijn gebruikt voor de eigen woning.

 


Terug naar overzicht