Om ons in de gelegenheid te stellen om op een zorgvuldige wijze een koopovereenkomst voor te bereiden en op een zorgvuldige wijze te laten regelen welke feitelijke of juridische gebreken voor rekening en/of risico komen van de koper,  is deze vragenlijst en lijst van zaken samengesteld. 

Het is daarom van belang dat u deze lijsten zorgvuldig en naar waarheid invult. Als u vragen heeft, of over bepaalde zaken twijfelt, dan kunt u dat voorleggen aan ons. 

Deze vragenlijst kunt u zowel digitaal als met de pen invullen. Als u dit digitaal doet, klikt u dan met de muis op het grijze vlakje achter ‘adres’ bij vraag 1. Daarna springt u via de tab-toets naar de volgende vragen.

VRAGENLIJST VOOR DE VERKOOP VAN EEN ONROERENDE ZAAK

2-lijst-van-zaken-versie-2019.docx

De ingevulde formulieren kunt u getekend per mail (info@gmwoerden.nl) aan ons retourneren.